eea-norway


Taktilās stimulācijas mācību programma - speciālās izglītības atbalsta metode

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа проектов НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta vispārējais mērķis ir sekmēt izglītojamo, kam ir smagi garīgās attīstības traucējumi vai vairāki smagi attīstības traucējumi, spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošas izglītības iespējas, kas veicinātu viņu sagatavotību dzīvei sabiedrībā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- izstrādāt taktilās stimulācijas mācību programmu,
- iztulkot no zviedru uz latviešu valodu un tipogrāfiski izdot rokasgrāmatu par taktilās komunikācijas nozīmi bērna attīstībā “Pieskaries man!”,
- uzņemt videomateriālu par taktilās stimulācijas metodes praktisko pielietojamību vietējos apstākļos, strādājot ar izglītojamiem,
- noorganizēt prezentācijas konferenci par taktilās stimulācijas metodi un vietējiem apstākļiem atbilstošas metodoloģiskās bāzes pieejamību,
- noorganizēt trīs divu dienu reģionālos seminārus par taktilās stimulācijas palīgmetodes apmācību – Kurzemē, Vidzemē un Latgalē.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- no zviedru valodas ir pārtulkots un latviski izdots zviedru pirmsskolas izglītības speciālistes Ilvas Elnebijas sagatavotais materiāls - rokasgrāmata "Taktilās komunikācijas nozīme bērna attīstībā. Pieskaries man!" (1000 eks.),
- izstrādāta un prezentēta Taktilās stimulācijas - speciālās izglītības atbalsta metodes mācību programma, kas saskaņota LR Izglītības un Zinātnes ministrijā,
- uzņemta un DVD formātā izgatavota dokumentālā filma (1000 eks.),
- veikti publicitātes pasākumi (raksti un publikācijas presē un internetā, intervija radio, izdots buklets "Taktilā stimulācija - speciālās izglītības atbalsta metode", noorganizēti 2 publicitātes pasākumi Rīgas Stradiņa universitātes Ergoterapeitu skolā),
- Kurzemē, Latgalē un Vidzemē notikuši trīs taktilās stimulācijas metodes ieviešanas semināri.
Приоритет: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām
Целевая группа: Nozaru speciālisti
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīga
Грант: 58084.97 LVL / 82 647.47 EUR
Использованный грант: 49119.46 LVL / 69 890.69 EUR
Номер проекта: 2007.NVOF3.1./73/02
Исполнитель проекта: Velku biedrība
Партнер: Valsts speciālās izglītības centrs
Дата начала проекта: 01.12.2007.
Дата окончания проекта: 30.06.2009.
www: http://www.velki.lv
Cтатус: проект осуществлён