Начало > Источники финансирования

eea-norway


Cilvēkiem ar kustību un uztveres traucējumiem pieejama daba

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа проектов НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta mērķis ir uzlabot dabas resursu izmantošanas efektivitāti gan īpaši aizsargājamās teritorijās, gan ārpus to robežām, kā arī uzlabot dabas objektu pieejamību cilvēkiem ar kustību un uztveres traucējumiem, tādējādi paaugstinot šo cilvēku dzīves kvalitāti. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- Izvērtēt dabas resursu pieejamību cilvēkiem ar kustību un uztveres traucējumiem, izlases kārtā veicot monitoringu vismaz 8 dabas objektos Latvijā;
- Sagatavot metodiskos ieteikumus šo resursu pieejamības un izmantošanas uzlabošanai, izmantojot Norvēģijas, Apvienotās Karalistes un Somijas pieredzi;
- Izglītot dabas objektu apsaimniekotājus Latvijā, izplatot sagatavoto metodiku un izveidojot 2 demonstrāciju objektus.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- veikts dabas un ekotūrisma monitorings 9 dabas objektos Latvijā,
- sagatavoti, izdoti un atbildīgajām institūcijām izplatīti metodiskie ieteikumi dabas pieejamības nodrošināšanā cilvēkiem ar kustību un uztveres traucējumiem,
- izgatavoti, uzstādīti un nodoti ekspluatācijā 2 demonstrācijas objekti - ratiņkrēslu lietotājiem piemērota uzbrauktuve pie Krustkalnu apmeklētāju informācijas centra Teiču dabas rezervātā un dabas parka "Pilskalnes Siguldiņā" makets,
- veikti publicitātes pasākumi (prezentācijas konference, raksti un publikācijas presē un internetā).
Приоритет: 5. Ilgtspējīga attīstība,6. Pārrobežu sadarbība,7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Cits,Cilvēki ar invaliditāti,Nozaru speciālisti
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīgas reģions
Грант: 54508.84 LVL / 77 559.09 EUR
Использованный грант: 43889.82 LVL / 62 449.59 EUR
Номер проекта: 2007.NVOF3.1./26/06
Исполнитель проекта: Pasaku māja "Undīne" - Zaļais ordenis
Партнер: Biedrība "Latvijas Paraolimpiskā komiteja"
Дата начала проекта: 01.01.2008.
Дата окончания проекта: 06.08.2009.
www: http://www.undine.lv
Cтатус: проект осуществлён