Home > Sources of funding

eea-norway


Informēta sabiedrības līdzdalība vides aizsardzībā un ilgtspējīgā attīstībā

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Project Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta mērķi ir dot ieguldījumu vides politikas kvalitātes celšanā, sekmēt un uzlabot sabiedrības līdzdalības mehānismus un iekļaut vides un ilgtspējīgas attīstības jautājumus kopīgā publisko diskusiju telpā. Lai sasniegtu mērķus, projekts paredz:
- izveidot vides un ilgtspējīgas attīstības sadaļu portālā politika.lv un to atjaunot gada garumā;
- veikt pētījumu par sabiedrības līdzdalības mehānismiem teritorijas plānošanas un būvniecības jautājumos un izstrādāt ieteikumus prakses uzlabošanai;
- novadīt tiešsaistes sabiedrisko apspriedi portālā politika.lv par aktuālu ar teritoriālās plānošanas vai būvniecību saistītu jautājumu.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- izveidota vides un ilgtspējīgas attīstības rubrika portālā politika.lv;
- portālā politika.lv rīkota sabiedriskā apspriede "Atjaunojamā enerģija 2020";
- portālā politika.lv publicēti ar projektu saistīti 54 raksti, 1 intervija, 12 pētījumi, 6 recenzijas;
- izstrādāts un izdots pētījums par sabiedrības līdzdalības mehānismiem teritorijas plānošanas jautājumos (700 eks.);
- informācija par projektu ievietota mājas lapā www.providus.lv.
Priority: 5. Ilgtspējīga attīstība,12. Vides aizsardzība,1. Akadēmiskie pētījumi,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Other,Specialists in various areas of expertise
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Grant awarded: 67397.02 LVL / 95 897.32 EUR
Grant spent: 46529.04 LVL / 66 204.86 EUR
Project number: 2007.NVOF3.1./104/09
Project Promoter: Sabiedriskās politikas centrs "PROVIDUS"
Partner(s): Pasaules Dabas Fonds
Start date of project: 01.11.2007.
Project finish date: 30.04.2009.
www: http://www.providus.lv
Status: Pabeigts