Начало > Источники финансирования

eea-norway


Informēta sabiedrības līdzdalība vides aizsardzībā un ilgtspējīgā attīstībā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа проектов НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta mērķi ir dot ieguldījumu vides politikas kvalitātes celšanā, sekmēt un uzlabot sabiedrības līdzdalības mehānismus un iekļaut vides un ilgtspējīgas attīstības jautājumus kopīgā publisko diskusiju telpā. Lai sasniegtu mērķus, projekts paredz:
- izveidot vides un ilgtspējīgas attīstības sadaļu portālā politika.lv un to atjaunot gada garumā;
- veikt pētījumu par sabiedrības līdzdalības mehānismiem teritorijas plānošanas un būvniecības jautājumos un izstrādāt ieteikumus prakses uzlabošanai;
- novadīt tiešsaistes sabiedrisko apspriedi portālā politika.lv par aktuālu ar teritoriālās plānošanas vai būvniecību saistītu jautājumu.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- izveidota vides un ilgtspējīgas attīstības rubrika portālā politika.lv;
- portālā politika.lv rīkota sabiedriskā apspriede "Atjaunojamā enerģija 2020";
- portālā politika.lv publicēti ar projektu saistīti 54 raksti, 1 intervija, 12 pētījumi, 6 recenzijas;
- izstrādāts un izdots pētījums par sabiedrības līdzdalības mehānismiem teritorijas plānošanas jautājumos (700 eks.);
- informācija par projektu ievietota mājas lapā www.providus.lv.
Приоритет: 5. Ilgtspējīga attīstība,12. Vides aizsardzība,1. Akadēmiskie pētījumi,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Cits,Nozaru speciālisti
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīga
Грант: 67397.02 LVL / 95 897.32 EUR
Использованный грант: 46529.04 LVL / 66 204.86 EUR
Номер проекта: 2007.NVOF3.1./104/09
Исполнитель проекта: Sabiedriskās politikas centrs "PROVIDUS"
Партнер: Pasaules Dabas Fonds
Дата начала проекта: 01.11.2007.
Дата окончания проекта: 30.04.2009.
www: http://www.providus.lv
Cтатус: проект осуществлён