Home > Sources of funding

eea-norway


Saprast koka namu

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Project Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta mērķis ir veidot sabiedrības sapratni un interesi par koka arhitektūru un tās vietu kultūrvēsturiskajā mantojumā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- Veicināt nevalstiskā sektora iesaistīšanos vēsturiskās koka arhitektūras saglabāšanā.
- Aizraujošā viedā iesaistīt iedzīvotājus kultūras mantojuma apzināšanā.
- Nodrošināt plašu pieeju informācijai un sniegt zināšanas par koka arhitektūras vērtību un tās saglabāšanas iespējām.
- Radīt labas vēsturiskās būvniecības uzturēšanas piemēru, restaurējot Oleru muižas Kungu ēkas koka verandu un izveidot „Tradicionālās vēsturiskās būvniecības informācijas punktu”, ar nevalstiskai organizācijai pieejamiem resursiem.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- restaurēta koka veranda;
- izveidots informatīvais centrs "Tradicionālās vēsturiskās būvniecības informācijas punkts";
- noorganizēti vairāki pasākumi - 2 semināri, noslēguma konference un pieredzes apmaiņas brauciens;
- noorganizētas apmācības restaurācijā (16 nodarbības, 29 dalībn.);
- veikti publicitātes pasākumi (izdoti bukleti, fotokartiņu komplekti, informācija publicēta presē un internetā).
Priority: 4. Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana
Target group: Specialists in various areas of expertise
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Vidzeme Region
Grant awarded: 52404.96 LVL / 74 565.54 EUR
Grant spent: 46073.82 LVL / 65 557.14 EUR
Project number: 2007.NVOF3.2./32/01
Project Promoter: Oleru muiža
Partner(s): Organizācija "Zemes Muzeju draugi", Biedrība "Tāšu muiža", Rūjienas pilsētas dome
Start date of project: 06.10.2008.
Project finish date: 09.09.2009.
Status: Pabeigts