Sākums > Projektu konkursi > ARHĪVS > EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009 > NVO projektu programma (2004-2009) > NVO kapacitātes stiprināšana riska bērnu integrēša[..]

eea-norway


NVO kapacitātes stiprināšana riska bērnu integrēšanai sabiedrībā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO projektu programma (2004-2009)

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Projekta mērķis ir nodrošināt iespējas apgūt arodu un dzīves prasmes jauniešiem riska situācijās un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, lai viņi iekļautos darba tirgū. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- ieviest un aprobēt 4 jaunas arodizglītības programmas un dzīves prasmju programmas,
- identificēt ieinteresētās organizācijas privātās un valsts partnerības veidošanai,
- noorganizēt pasākumus pašvaldību un uzņēmēju tālākai piesaistei,
- noorganizēt pieredzes apmaiņas pasākumus speciālistiem, kas strādā ar jauniešiem riska situācijās,
- nodrošināt informāciju sabiedrībai,
- nodibināt organizāciju apvienību līdzekļu piesaistei un mērķa grupu interešu aizstāvībai valsts līmenī.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- ieviestas 4 aroda apguves programmas (galdnieka palīgs - 8 jaunieši; pavāra palīgs - 16 jaunieši; krāsotājs - 5 jaunieši; šuvējs - 3 jaunieši);
- ieviesta dzīves mācības programma (apguva 32 bērni);
- noorganizēti 2 semināri sadarbības partneriem, lai izvērtētu izstrādātas mācību programmas (20 dalībnieki) un iepazīstinātu par interešu aizstāvības jautājumiem (20 dalībnieki);
- noorganizētas 2 apaļā galda diskusijas par darbu ar riska grupas jauniešiem un bērniem ar īpašām vajadzībām (33 dalībnieki);
- noorganizēta atvērto durvju diena (31 dalībnieks);
- izdoti bukleti (1000 eks.) par biedrības piedāvātajām iespējām jauniešiem, kas beiguši 9. klasi ar liecībām, un bērniem ar īpašām vajadzībām;
- noorganizēta konference, lai iepazīstinātu ar projekta rezultātiem, izvērtētu tos un veidotu ieinteresēto organizāciju apvienību (40 dalībnieki);
- veikti dažādi publicitātes pasākumi (7 publikācijas reģionālajos laikrakstos un žurnālos, regulāra informācija portālā www.dzivesprieks.lv).
Prioritāte: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,11. Veselība,7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,10. Tieslietas,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Jaunieši,Nozaru speciālisti
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais grants: 77210.00 LVL / 109 859.93 EUR
Izlietotais grants: 66427.80 LVL / 94 518.24 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF3.2./82/03
Projekta īstenotājs: Asociācija "Dzīvesprieks"
Sadarbības partneris: Latvijas Bērnu forums
Uzsākšanas datums: 09.01.2009.
Pabeigšanas datums: 30.09.2009.
Statuss: Pabeigts