Начало > Источники финансирования

eea-norway


NVO kapacitātes stiprināšana riska bērnu integrēšanai sabiedrībā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа проектов НГО (2004-2009)

Поиск проектовBce примеры хорошей практики
Projekta mērķis ir nodrošināt iespējas apgūt arodu un dzīves prasmes jauniešiem riska situācijās un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, lai viņi iekļautos darba tirgū. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- ieviest un aprobēt 4 jaunas arodizglītības programmas un dzīves prasmju programmas,
- identificēt ieinteresētās organizācijas privātās un valsts partnerības veidošanai,
- noorganizēt pasākumus pašvaldību un uzņēmēju tālākai piesaistei,
- noorganizēt pieredzes apmaiņas pasākumus speciālistiem, kas strādā ar jauniešiem riska situācijās,
- nodrošināt informāciju sabiedrībai,
- nodibināt organizāciju apvienību līdzekļu piesaistei un mērķa grupu interešu aizstāvībai valsts līmenī.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- ieviestas 4 aroda apguves programmas (galdnieka palīgs - 8 jaunieši; pavāra palīgs - 16 jaunieši; krāsotājs - 5 jaunieši; šuvējs - 3 jaunieši);
- ieviesta dzīves mācības programma (apguva 32 bērni);
- noorganizēti 2 semināri sadarbības partneriem, lai izvērtētu izstrādātas mācību programmas (20 dalībnieki) un iepazīstinātu par interešu aizstāvības jautājumiem (20 dalībnieki);
- noorganizētas 2 apaļā galda diskusijas par darbu ar riska grupas jauniešiem un bērniem ar īpašām vajadzībām (33 dalībnieki);
- noorganizēta atvērto durvju diena (31 dalībnieks);
- izdoti bukleti (1000 eks.) par biedrības piedāvātajām iespējām jauniešiem, kas beiguši 9. klasi ar liecībām, un bērniem ar īpašām vajadzībām;
- noorganizēta konference, lai iepazīstinātu ar projekta rezultātiem, izvērtētu tos un veidotu ieinteresēto organizāciju apvienību (40 dalībnieki);
- veikti dažādi publicitātes pasākumi (7 publikācijas reģionālajos laikrakstos un žurnālos, regulāra informācija portālā www.dzivesprieks.lv).
Приоритет: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,11. Veselība,7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,10. Tieslietas,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Jaunieši,Nozaru speciālisti
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīgas reģions
Грант: 77210.00 LVL / 109 859.93 EUR
Использованный грант: 66427.80 LVL / 94 518.24 EUR
Номер проекта: 2007.NVOF3.2./82/03
Исполнитель проекта: Asociācija "Dzīvesprieks"
Партнер: Latvijas Bērnu forums
Дата начала проекта: 09.01.2009.
Дата окончания проекта: 30.09.2009.
Cтатус: проект осуществлён