eea-norway


Esam līdzās!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO projektu programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir uzlabota pieeja, ārstēšanās un rehabilitācijas iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām, kuriem ir cerebrālā trieka, Latvijas veselības aprūpes sistēmā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- veikt pētījumu par cerebrālās triekas slimnieku ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām (kvantitatīvi un kvalitatīvi),
- organizēt speciālistu un vecāku darba grupas,
- organizēt rehabilitējošas vasaras nometnes bērniem ar cerebrālo trieku,
- piesaistīt sadarbības partnerus no ārvalstīm ar mērķi pieredzes apmaiņai šīs slimības ārstēšanā un rehabilitācijā.
- izveidot interneta forumu, kur plašāka sabiedrība varēs iegūt informāciju par šiem problēmjautājumiem, dalīties savā pieredzē un uzdot jautājumus gan speciālistiem, gan arī citiem vecākiem.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- noorganizētas 2 vasaras nometnes bērniem ar cerebrālo trieku (kopā 20 bērniem);
- veikts pētījums par cerebrālās triekas pacientiem Latvijā un tās ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām Latvijā;
- noorganizētas 10 speciālistu darba grupas (iesaistīti 7 speciālisti);
- noorganizētas 5 vecāku darba grupas (iesaistīti 8 vecāki);
- izstrādāta koncepcija par ārstniecības un rehabilitācijas centra darbību bērniem ar cerebrālo trieku;
- izgatavoti 25 mini radio bērniem, kuriem ir cerebrālā trieka;
- izveidota sadarbība ar Igaunijas partneri - speciālistu, kas strādā ar bērniem ar cerebrālo trieku;
- veikti dažādi publicitātes pasākumi (izsūtītas 3 preses relīzes, bijušas 4 publikācijas masu medijos, 1 TV sižets, izgatavoti 100 lietussargi, 50 lietusmēteļi, izdoti 1000 bukleti ar projekta informāciju un 100 kalendāri ar bērnu darbiem).
Prioritāte: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,11. Veselība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Cits,Bērni ar invaliditāti,Nozaru speciālisti
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 134980.69 LVL / 192 060.22 EUR
Izlietotais grants: 91360.83 LVL / 129 994.75 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF3.2./60/05
Projekta īstenotājs: Latvijas Bērnu fonds
Uzsākšanas datums: 06.01.2008.
Pabeigšanas datums: 31.01.2010.
WWW adrese: http://www.lbf.lv
Statuss: Pabeigts