Sākums > Projektu konkursi > ARHĪVS > EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009 > NVO projektu programma (2004-2009) > Mūžizglītības programmu īstenošana mūzikas un māks[..]

eea-norway


Mūžizglītības programmu īstenošana mūzikas un mākslas jomā Saldus rajonā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO projektu programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir izveidot un realizēt jaunas mūžizglītības programmas mūzikas un mākslas jomās Saldus rajonā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- Izstrādāt mūžizglītības apmācību pilot-programmas mūzikas un mākslas jomās;
- Apmācīt jauniešus un pieaugušos dziedāšanā, ģitāras spēlē, sitamo instrumentu spēlē, sagatavot skaņu tehniķus;
- Apmācīt jauniešus un pieaugušos vizuālās plastiskās mākslas programmā, kura sastāv no 7 apakšprogrammām (grafiskais dizains, multimediji, zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, veidošana, mākslas vēsture);
- Novadīt meistardarbnīcas – multiplikāciju veidošana, ģitāras spēle, maketēšana, zīda apgleznošana, keramika, gleznošana, porcelāna apgleznošana;
- Informēt sabiedrību par jaunradīto piedāvājumu un mūžizglītības, tai skaitā iespējām Skandināvijas valstīs mūzikas un mākslas jomās.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- noorganizētas apmācības mūzikas jomā (jomas - dziedāšana, ģitārspēle, sitamie instrumenti Bungas un skaņu tehniķis,- kopā 44 audzēkņi),
- noorganizētas apmācības mākslas jomā (jomas - gleznošana, zīmēšana, mākslas vēsture, kompozīcija, multimediji, datorgrafika, veidošana, grafiskais dizains,- 135 audzēkņi),
- noorganizētas 7 dažādas meistardarbnīcas (ģitāras spēle, multiplikāciju veidošana, grafika, zīda apgleznošana, keramika, gleznošana, porcelāna apgleznošana, 104 dalībnieki),
- noorganizēts noslēguma pasākums (201 dalībn.),
- noorganizēti 2 semināri mūzikas jomā (26 dalībn.) un 1 seminārs mākslas jomā (8 dalībn.),
- veikti publicitātes pasākumi (publikācijas presē un internetā).
Prioritāte: 3.1. Izglītība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Cits,Jaunieši
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais grants: 38942.39 LVL / 55 410.03 EUR
Izlietotais grants: 35012.28 LVL / 49 817.99 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF3.2./12/10
Projekta īstenotājs: Saldus rajona attīstības biedrība
Sadarbības partneris: Saldus rajona padome
Uzsākšanas datums: 09.01.2008.
Pabeigšanas datums: 30.06.2009.
Statuss: Pabeigts