Начало > Источники финансирования

eea-norway


Atjaunojamās enerģijas popularizēšana un izmantošanas veicināšana Latvijā, izmantojot tehnoloģiju un zināšanu pārnesi

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа проектов НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta mērķis ir veicināt atjaunojamo energoresursu izplatību un vides aizsardzību. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- stiprināt sadarbību starp Latvijas, Norvēģijas un Zviedrijas bioenerģijas un vides aizsardzības speciālistiem,
- attīstīt bioenerģijas mācību centru un izveidot demonstrējama vietu Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mācību un pētījumu saimniecībā „Vecauce”,
- sagatavot brošūru par bioenerģiju, ko izplatīt vietējiem bioenerģijas speciālistiem, lauksaimniecības uzņēmumiem, pašvaldībām, lauksaimniecības izglītības iestādēm,
- informēt iedzīvotājus par bioenerģijas ražošanas un izmantošanas potenciālu.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- pilnveidota mācību bāze LLU Mācību un pētījumu saimniecībā (MPS) "Vecauce", izveidota demonstrējumu vieta biomasas izmantošanai - ražošanai, apstrādei un pārstrādei, iegādāta sistēma un aprīkojums bioreaktora substrāta izliešanai, kā arī laboratorijas aprīkojuma komplekts;
- par lauksaimniecības un bioenerģijas jautājumiem LLU MPS "Vecauce" apmācīti 120 interesenti un 180 studenti;
- noorganizēti 4 semināri dažādās pilsētās par bioenerģijas ražošanas iespējām (kopā 122 dalībnieki);
- izdots informatīvs materiāls par bioenerģijas ražošanu un izmantošanu lauksaimniecībā (1000 eks.) un brošūra par bioenerģijas nozīmi un izmantošanas potenciālu (3000 eks.);
- sniegtas konsultācijas (telefoniski, pa e-pastu, klātienē) par bionerģiju jomas interesentiem;
- noorganizēta konference nozares pārstāvjiem, LLU, ZM un VIDM amatpersonām u.c. projekta secinājumu rezumēšanai un nodošanai (32 dalībnieki);
- veikti publicitātes pasākumi (informācija sniegta 2 TV raidījumos, ievietota mājas lapā www.zemniekusaeima.lv, izdots ZSA apkārtraksts (1000 eks.)).
Приоритет: 12. Vides aizsardzība
Целевая группа: Cits,Nozaru speciālisti
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīga
Грант: 55359.98 LVL / 78 770.15 EUR
Использованный грант: 48635.04 LVL / 69 201.43 EUR
Номер проекта: 2008.NVOF3.3./1-34/02
Исполнитель проекта: Zemnieku saeima
Партнер: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Дата начала проекта: 04.01.2009.
Дата окончания проекта: 31.03.2010.
www: http://www.zemniekusaeima.lv
Cтатус: проект осуществлён