Начало > Источники финансирования

eea-norway


Sociālās rehabilitācijas un attīstības programma "Mirjama", sievietēm, kuras drīzumā atbrīvosies no ieslodzījuma vietas

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа проектов НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta mērķis ir veicināt ieslodzīto sociālo rehabilitāciju un novērst jaunu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz Iļģuciema cietumā esošajām sievietēm, kuras darbojas projektā,
- mācīt garīgās un kultūras vērtības, lai paaugstinātu ētiskās normas un mainītu vērtības,
- palīdzēt saskatīt sociālos resursus sabiedrībā, garīgi un psiholoģiski sagatavot šo resursu apguvei pēc soda izciešanas, lai radītu nosacījumus veiksmīgai integrācijai sabiedrībā pēc atbrīvošanas.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- ~25 ieslodzītajām sievietēm noorganizēti 8 mācību kursi - pasaules uztvere teoloģijas kontekstā, sakrālās mūzikas vēsture, kino vēsture, kultūras un mākslas pamati, lietišķās mākslas studija "R-adīšana", tēlotāja māksla, mūzika, teātris (kopā 238 stundas),
- noorganizēts mācību gada noslēguma pasākums,
- noorganizētas tikšanās ar Iļģuciema cietuma vadību, Ieslodzījumu vietu pārvaldi, Valsts Probācijas dienestu.
Приоритет: 5. Ilgtspējīga attīstība,10. Tieslietas,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Ieslodzītie
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīga
Грант: 9123.84 LVL / 12 982.05 EUR
Использованный грант: 7239.99 LVL / 10 301.58 EUR
Номер проекта: 2008.NVOF3.3./1-8/04
Исполнитель проекта: Karitatīvās aprūpes brīvprātīgo darbinieku asociācija
Дата начала проекта: 13.01.2009.
Дата окончания проекта: 08.12.2010.
Cтатус: проект осуществлён