Print |

Home > Sources of funding

eea-norway


Funkcionālās un radošās attīstības centrs bērniem ar īpašām vajadzībām

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Project Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta mērķis ir paaugstināt dzīves kvalitāti un mazināt funkcionālos traucējumus bērniem ar īpašām vajadzībām. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- Izveidot, attīstīt un pielietot jaunu rehabilitācijas programmu funkcionālajai un radošajai attīstībai projekta mērķa grupai - bērniem ar īpašām vajadzībām, nodrošinot kompleksus rehabilitācijas pakalpojumus jaunizveidotajā Eiropas standartiem atbilstošajā funkcionālās un radošās attīstības centrā;
- Radīt bērniem ar īpašām vajadzībām draudzīgu, adaptētu, aprīkotu vidi, veicot remontdarbus un vides adaptācijas darbus, kā arī iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu;
- Izveidot Personīgo Asistentu (turpmāk –PA) apmācības programmu un to realizēt Biedrībā Rehabilitācijas centrā „Mēs esam līdzās”, kā arī apmācīt personīgos asistentus no visiem Latvijas reģioniem.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Izstrādāta kompleksa funkcionālās terapijas rehabilitācijas programma, izveidots novērtēšanas protokols un metodiskais materiāls par funkcionālās terapijas aktivitātēm un novērtēšanas metodēm, izdoti 300 CD un 500 informatīvi bukleti par funkcionālo terapiju;
- Notikusi mācību vizīte 2 personām ULOBA invalīdu organizācijā Norvēģijā;
- Izveidota personīgo asistentu apmācības programma par funkcionālo terapiju un ikdienas darbu ar bērniem ar īpašām vajadzībām (licenzēta Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentā);
- Noorganizēti 4 semināri personīgo asistentu apmācībai no visiem Latvijas reģioniem (apmācīti un sertificēti 50 personīgie asistenti);
- Izremontēta un aprīkota telpa funkcionālajai terapijai bērniem ar īpašām vajadzībām un aprūpētāju apmācībai - iegādāti radošo nodarbību materiāli, mūzikas instrumenti un uzskates līdzekļi, logopēda darba instrumentu komplekts bērniem ar sazināšanās grūtībām, pozicionēšanas krēsls ar pamatpiederumiem bērniem ar īpaši smagiem funkcionāliem traucējumiem, izveidota adaptēta darba vieta (galds ar hidraulisku pacelšanas mehānismu, adaptējams krēsls) un virtuves iekārta un aprīkojums;
- 50 mērķa grupas bērni saņēmuši kompleksus rehabilitācijas komandas pakalpojumus - katram bērnam realizēts izstrādātais individuālais funkcionālās terapijas plāns;
- Veikti dažādi publicitātes pasākumi (noorganizēta konference „Inovācijas rehabilitācijas medicīnā Latvijā”, informatīvi raksti laikrakstā „Latvijas Avīze”, projekta ieviesēja un Rīgas domes mājas lapās, informācija izskanējusi radio SWH, sniegtas intervijas TV Pro1000).
Priority: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,11. Veselība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Children with disabilities,Specialists in various areas of expertise
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Grant awarded: 124582.96 LVL / 177 265.58 EUR
Grant spent: 99485.68 LVL / 141 555.37 EUR
Project number: 2008.NVOF3.3./2-7/08
Project Promoter: Rehabilitācijas centrs "Mēs esam līdzās"
Partner(s): Rīgas domes Labklājības departaments
Start date of project: 01.03.2009.
Project finish date: 31.12.2010.
www: http://www.edi.lv/mel
Status: Pabeigts
 


Date of printing: 14.05.21