Home > Sources of funding

eea-norway


Narkomānijas kaitējuma mazināšana Jūrmalā

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Project Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta mērķis ir narkotiku lietošanas kaitējuma radīto seku samazināšana un ierobežošana, veicot remisijā esošo narkomānu apmācību līdzbiedru izglītošanai un pašpalīdzības grupu veidošanai Jūrmalas pilsētā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- īstenot apmācības remisijā esošajiem narkomāniem un to ģimenes locekļiem,
- izveidot pašpalīdzības grupas,
- sagatavot un izplatīt informatīvu bukletu,
- rīkot konferenci „Narkotiku lietotāju pašpalīdzības grupas”.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Apmācīti remisijā esošie narkotisko vielu lietotāji (36 cilvēki) un līdzatkarīgās personas (28 cilvēki) - 7 mēneši, katrai grupai kopā 14 tikšanās reizes;
- Izveidotas 2 pašpalīdzības grupas narkotiku atkarīgajiem un līdzatkarīgajām personām, kas turpina satikties arī pēc projekta beigām;
- Izdoti 2 bukleti – remisijā esošiem narkotisko vielu lietotājiem (1000 eksemplāri, sagatavošanā piedalījās bijušie un esošie narkomāni) un līdzatkarīgām personām (675 eksemplāri);
- Noorganizēta konference „Narkotiku lietotāju pašpalīdzības grupas” (29 dalībnieki), kurā tika analizētas aktuālās problēmas, izvērtētas turpmāko aktivitāšu iespējas, kā arī apkopotas idejas un materiāli par pašpalīdzības grupu organizēšanu personām, kas cieš no atkarībām;
- Veikti dažādi publicitātes pasākumi (informācija izplatīta biedrības mājas lapā www.iemetaci.lv (14 raksti), kā arī Jūrmalas pilsētas vietējā laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” (2 publikācijas)).
Priority: 11. Veselība
Target group: Other
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Riga Region
Grant awarded: 22278.01 LVL / 31 698.75 EUR
Grant spent: 19552.07 LVL / 27 820.09 EUR
Project number: 2009.NVOF3.4./1-40/02
Project Promoter: „Vecāki Jūrmalai”
Partner(s): Biedrība "Jauniešu apvienība Jūrmalai NEXT"
Start date of project: 01.01.2010.
Project finish date: 31.12.2010.
www: http://www.iemetaci.lv
Status: Pabeigts