Начало > Источники финансирования

eea-norway


Narkomānijas kaitējuma mazināšana Jūrmalā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа проектов НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta mērķis ir narkotiku lietošanas kaitējuma radīto seku samazināšana un ierobežošana, veicot remisijā esošo narkomānu apmācību līdzbiedru izglītošanai un pašpalīdzības grupu veidošanai Jūrmalas pilsētā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- īstenot apmācības remisijā esošajiem narkomāniem un to ģimenes locekļiem,
- izveidot pašpalīdzības grupas,
- sagatavot un izplatīt informatīvu bukletu,
- rīkot konferenci „Narkotiku lietotāju pašpalīdzības grupas”.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Apmācīti remisijā esošie narkotisko vielu lietotāji (36 cilvēki) un līdzatkarīgās personas (28 cilvēki) - 7 mēneši, katrai grupai kopā 14 tikšanās reizes;
- Izveidotas 2 pašpalīdzības grupas narkotiku atkarīgajiem un līdzatkarīgajām personām, kas turpina satikties arī pēc projekta beigām;
- Izdoti 2 bukleti – remisijā esošiem narkotisko vielu lietotājiem (1000 eksemplāri, sagatavošanā piedalījās bijušie un esošie narkomāni) un līdzatkarīgām personām (675 eksemplāri);
- Noorganizēta konference „Narkotiku lietotāju pašpalīdzības grupas” (29 dalībnieki), kurā tika analizētas aktuālās problēmas, izvērtētas turpmāko aktivitāšu iespējas, kā arī apkopotas idejas un materiāli par pašpalīdzības grupu organizēšanu personām, kas cieš no atkarībām;
- Veikti dažādi publicitātes pasākumi (informācija izplatīta biedrības mājas lapā www.iemetaci.lv (14 raksti), kā arī Jūrmalas pilsētas vietējā laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” (2 publikācijas)).
Приоритет: 11. Veselība
Целевая группа: Cits
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīgas reģions
Грант: 22278.01 LVL / 31 698.75 EUR
Использованный грант: 19552.07 LVL / 27 820.09 EUR
Номер проекта: 2009.NVOF3.4./1-40/02
Исполнитель проекта: „Vecāki Jūrmalai”
Партнер: Biedrība "Jauniešu apvienība Jūrmalai NEXT"
Дата начала проекта: 01.01.2010.
Дата окончания проекта: 31.12.2010.
www: http://www.iemetaci.lv
Cтатус: проект осуществлён