Начало > Источники финансирования

eea-norway


Vispusīga attīstības veicināšanas programma Lielvārdes novada bērniem ar īpašām vajadzībām "Spēka maize"

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа проектов НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta mērķis ir nodrošināt attīstību veicinošu pakalpojumu pieejamību Lielvārdes novada bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm tuvu dzīves vietai, sekmējot šo bērnu integrāciju izglītības sistēmā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- Sniegt iespēju Lielvārdes novada bērniem ar īpašām vajadzībām apmeklēt individuālu Montesori nodarbību un logopēdijas nodarbību kursu;
- Sniegt iespēju Lielvārdes novada bērniem ar īpašām vajadzībām apmeklēt mūzikas terapijas nodarbību ciklu;
- Sniegt iespēju Lielvārdes novada ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, apmeklēt individuālu psihologa nodarbību kursu;
- Organizēt individuāli pielāgotu valodas un runas attīstības materiālu izgatavošanu, kas izmantojami darbā ar bērniem, kam ir funkcionāli traucējumi;
- Konsultēt vecākus par iespējām mājās darboties ar bērniem, lai mazinātu funkcionālos traucējumus un sekmētu bērnu spēju attīstīšanu ar mērķi sagatavoties darbam skolā.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Novadītas 420 Montesori nodarbības (kopā 24 bērniem), 219 individuālās logopēda nodarbības (kopā 16 bērniem), 60 mūzikas terapijas nodarbības (kopā 26 bērniem). Pēc nodarbībām bērnu vecāki saņēma konsultācijas un ieteikumus, kā mājās darboties ar bērniem, lai mazinātu funkcionālo traucējumu izraisītās sekas un veicinātu bērnu spēju attīstīšanu;
- Sniegtas psihologa konsultācijas un veikts testēšanas darbs 177 stundu apmērā (22 dalībnieki - bērnu vecāki vai aizbildņi kopā ar bērniem, gan bērni atsevišķi, vidēji katram 8 konsultācijas);
- Noorganizētas 3 darbnīcas, kurās izgatavoti individuāli pielāgotu valodas un runas attīstības materiālu komplekti, valodas un dabaszinātņu pamatu materiālu komplekts, definīciju kartiņu materiāls un sensorā alfabēta komplekts;
- Sagatavots informatīvs buklets par projektā piedāvātajām iespējām (200 eks.) un projekta vizītkarte (500 eks.);
- Veikti dažādi publicitātes pasākumi (informācija ievietota Lielvārdes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Lielvārdes ziņas”, pašvaldības mājas lapā www.lielvarde.lv un portālos www.ogresfakti.lv un www.ogrenet.lv., sagatavots sižets Ogres TV par projekta atklāšanu un plānoto darbu, raidīts arī Latvijas Ziņu kanālā).
Приоритет: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām
Целевая группа: Cits,Bērni ar invaliditāti
Правовой статус получателя: Nodibinājums
Регионы: Rīgas reģions
Грант: 24005.65 LVL / 34 156.96 EUR
Использованный грант: 20507.34 LVL / 29 179.32 EUR
Номер проекта: 2009.NVOF3.4./1-95/06
Исполнитель проекта: „Mārīte ABC”
Дата начала проекта: 04.01.2010.
Дата окончания проекта: 30.12.2010.
Cтатус: проект осуществлён