Начало > Источники финансирования

eea-norway


Aprūpes pamati sociālā darba speciālistiem darbam ar pacientiem ar diagnosticētām hroniskām slimībām

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа проектов НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta mērķis ir paplašināt sociāla darba speciālistu profesionālās kvalifikācijas ieguves un pilnveidošanas iespējas, kas nepieciešamas kvalitatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- izveidot un licencēt apmācības programmu “Aprūpes pamati sociālā darba speciālistiem darbam ar pacientiem ar diagnosticētām hroniskām slimībām”,
- apmācīt 24 pasniedzējus jaunās apmācības programmas ieviešanai,
- apmācīt vismaz 800 sadarbības partneru sociālā darba speciālistus,
- izveidot mācību materiālu brošūras formā 1000 gab.,
- apkopot un izplatīt iegūto pieredzi citos Latvijas novados.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Sadarbībā ar Vācijas Samariešu apvienību izstrādāta un licencēta 24 stundu apmācības programma sociālā darba speciālistiem „Aprūpes pamati sociālā darba speciālistiem darbam ar pacientiem ar diagnosticētām hroniskām slimībām”. Programmas izstrādāšanai tika iegūta un izanalizēta pieejamā informāciju par biežāk sastopamajām slimībām Latvijā, esošajiem palīdzības resursiem veselības aprūpē un sociālo pakalpojumu sistēmā;
- Apmācīti pasniedzēji apmācības programmas ieviešanai un apmācīti 992 sociālā darba speciālisti;
- Sagatavotas un pavairotas 1784 mācību materiālu brošūras (apmācību programmas kopsavilkums), kas izplatītas Latvijas novados, izmantojot Latvijas Samariešu apvienības struktūrvienības Rēzeknē, Ventspilī, Jelgavā, kā arī ar sadarbības partnerus Rīgā, Ventspilī, Kuldīgā, Ogrē, Rēzeknē, Daugavpilī, Mālpilī;
- Lai pastāstītu plašākai auditorijai par projekta pieredzi, norisi un rezultātiem;
- Veikti dažādi publicitātes pasākumi (noorganizēta projekta noslēguma konferenc, informācija sniegta Latvijas Televīzijai un novadu televīzijām - Ogres TV, Rēzeknes TV, Mālpils TV, novadu laikrakstiem, kā arī regulāri informācija ievietota biedrības mājas lapā www.samariesi.lv).
Приоритет: 5. Ilgtspējīga attīstība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Nozaru speciālisti
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīga
Грант: 65949.08 LVL / 93 837.09 EUR
Использованный грант: 57706.23 LVL / 82 108.57 EUR
Номер проекта: 2009.NVOF3.4./2-38/09
Исполнитель проекта: „Latvijas Samariešu apvienība”
Партнер: Rīgas domes Labklājības departaments, Ogres novada sociālais dienests, Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests, Workers Samaritan Asociacion Hamburg West, Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvalde, Mālpils novada pašvaldības aģentūra "Māl
Дата начала проекта: 01.01.2010.
Дата окончания проекта: 31.12.2010.
www: http://www.samariesi.lv
Cтатус: проект осуществлён