eea-norway


Atbalsts programmas Latvijas mājamatniekiem "No kūniņas līdz taurenim"

Kompaktais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO projektu programma (2004-2009)

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta mērķis ir gada laikā Latvijas reģionos – Rīgā, Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē dot iespēju 100 mājamatniekiem, t.sk. 20 cilvēkiem ar invaliditāti, apgūt prasmes un zināšanas, kas paaugstina šo mājamatnieku kapacitāti saimnieciskajai darbībai gan nevalstiskā sektora organizācijās, gan privātajos mikrouzņēmumos. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- organizēt dažāda veida apmācības mājamatniekiem, lai uzlabotu viņu prasmes un zināšanas šādās jomās: tradicionālās un modernās mājamatniecības iespējas; personības pilnveidošana; darba vides uzlabošana; NVO iespējas un līdzdalības mehānismi uzņēmējdarbības veicināšanā; līdzdalības iespējas politisko un ekonomisko procesu plānošanā; mikrouzņēmumu attīstīšana; finanšu piesaiste un projektu izstrāde; datora un interneta pielietošana;
- veikt mājamatnieku apmācību centru telpu kosmētisko remontu Nīcas pagastā un Alojā;
- sagatavot Sieviešu tiesību institūta un Ziemeļu Sieviešu Universitātes fonda, Norvēģijā, ilgtermiņa sadarbības plānu NVO un uzņēmumu kopprojektu attīstībai mājamatnieku atbalstam.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- 4 semināros un praktiskajās darbnīcās paaugstinātas mājamatnieku prasmes un zināšanas par tradicionālās un modernās mājamatniecības iespējām Latvijā, Vācijā un Ungārijā, ar konkursu un 4 izstādēm, t.sk. Vācijā, veicināta mājamatnieku inovatīva pieeja un radošums saviem darbiem, ar tematisku bukletu nodrošināta informācijas pieejamība par mājamatniecības tendencēm Latvijā;
- 10 semināros mājamatnieki ieguvuši prasmes un zināšanas par personības pilnveidošanu, darba vides uzlabošanas iespējām, NVO iespējām un līdzdalības mehānismiem uzņēmējdarbības veicināšanā, mājamatnieku līdzdalības iespējām politisko un ekonomisko procesu plānošanā;
- Noorganizēta starptautiska konference un 2 semināri par mikrouzņēmumu izveidošanu, uzturēšanu un attīstīšanu, finanšu piesaisti un projektu izstrādi. Notikusi arī Latvijas, Vācijas un Ungārijas mājamatnieku pieredzes apmaiņa;
- 10 praktiskās darbnīcās pilnveidotas mājamatnieku prasmes: - savu spēju un dažādu nozaru attīstīšanā; - moderno tehnoloģiju izmantošanā; -datora un interneta pielietošanā uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā darbībā;
- izremontētas un nodrošinātas ar mēbelēm un tehnisko aprīkojumu Alojas radošā kluba „Liepale” mājamatniecības centra telpas 60 m², izveidojot austuvi un apmācību klasi;
- notikusi Latvijas 10 speciālistu un Norvēģijas 8 speciālistu pieredzes apmaiņa Steigenā, Norvēģijā, un uzsākta ilgtermiņa sadarbības plāna sagatavošana attiecībā uz nevalstisko organizāciju un uzņēmumu kopprojektu attīstību mājamatnieku atbalstam;
- ar tehnisko aprīkojumu (portatīvo datoru, printeri, projektoru u.c.) nodrošināti projekta partneri biedrības „Sieviešu tiesību institūts”, „Alojas radošais klubs „Liepale”, „Pieaugušo attīstības projekts”, „Ūdenszīmes”, „Jumītis” un „Aicinājums Tev”;
- nodrošināta informācijas pieejamība interneta mājas lapā www.majamatniekiem.lv.

Detalizēta informācija

Prioritāte: 5. Ilgtspējīga attīstība,7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Cits
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 93371.03 LVL / 132 855.01 EUR
Izlietotais grants: 67227.14 LVL / 95 655.60 EUR
Projekta numurs: 2009.NVOF3.4./2-22/11
Projekta īstenotājs: Sieviešu tiesību institūts
Sadarbības partneris: Biedrība AICINĀJUMS TEV, Biedrība PIEAUGUŠO ATTĪSTĪBAS PROJEKTS, Biedrība ŪDENSZĪMES, Biedrība ALOJAS RADOŠAIS KLUBS „LIEPALE”, Biedrība JUMĪTIS, ZIEMEĻU SIEVIEŠU UNIVERSITĀTES FONDS
Uzsākšanas datums: 01.01.2010.
Pabeigšanas datums: 31.12.2010.
WWW adrese: http://www.stinstituts.lv
Statuss: Pabeigts

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli