Начало > Источники финансирования

eea-norway


Cita skola. Vienaudžu izglītotāju un informatīvo resursu attīstība seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību veicināšanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа проектов НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta mērķis ir veicināt ar jauniešu dzīvesveidu saistīto slimību profilaksi, atbalstot un stiprinot Latvijas organizācijas vienaudžu izglītības darba nodrošināšanai un sekmēt informatīvo resursu pieejamību par seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- apmācīt vienaudžu izglītotājus visā Latvijā, apgūt teātra metodi vienaudžu izglītotāju darbam;
- izveidot seksuālās un reproduktīvās veselības tiesību bibliotēku un papildināt interneta mājas lapu,
- noorganizēt konkursu jauniešiem par informatīvi izglītojoša materiāla izstrādi;
- noorganizēt interešu aizstāvības pasākumus vietējās pašvaldībās un valsts līmenī pirms Saeimas vēlēšanām, veikt projekta publicitātes pasākumus - īpašas piespraudes “vienaudžu izglītības atbalstītājs” izveidi un izplatīšanu, vienaudžu izglītotāju T-kreklu izveidi, projekta avīzes izdošanu, projekta noslēguma pasākumu un regulāru masu mediju informēšanu.

Результаты проекта: Projekta rezultāti skaitļos un faktos:
- Noorganizētas 6 dienu vienaudžu izglītotāju apmācības par vienaudžu izglītības darba specifiku, pubertāti, seksualitāti, attiecībām, kontracepciju, grūtniecību, seksuāli transmisīvajām infekcijām, HIV un AIDS u.c. jautājumiem, noorganizēts 2 dienu seminārs teātra metodes apguvei. Apmācīti 72 jaunieši, kas īstenojuši dažādas aktivitātes – vadījuši nodarbības un pasākumus skolās, izvietojuši stendus pilsētas svētkos, piedalījušies citu organizāciju pasākumos un veikuši izglītojošu darbu mūzikas festivālos;
- Izveidota biedrības rīcībā esošo informācijas resursu bibliotēka un mājas lapā www.papardeszieds.lv iekļauta informācija par iespēju izmantot bibliotēkas pakalpojumus;
- Sarīkots konkurss, kurā jaunieši izstrādāja informatīvi izglītojošos materiālus saviem vienaudžiem par tēmām, kas saistītas ar seksuālo un reproduktīvo veselību, jauniešu tiesībām. Konkursa uzvarētāju veidotā filma par pubertāti sagatavota DVD formātā (200 eks.);
- Īstenota sadarbība ar politisko lēmumu pieņēmējiem - notikušas tikšanās ar Izglītības un zinātnes un Veselības ministrijas ierēdņiem, Saeimas komisiju pārstāvjiem, lēmumu pieņēmējiem un izpildītājiem pašvaldību līmenī. Pirmsvēlēšanu laikā noorganizētas 12 tikšanās ar 25 deputātu kandidātiem;
- Veikti dažādi publicitātes pasākumi (noorganizēta konference „Jaunietis Latvijā: ārstēšana pēc 10 gadiem vai veselības izglītība tūlīt” (108 dalībnieki), informācija ievietota mājas lapā www.papardeszieds.lv, partneru mājas lapās www.cbjc.lv, www.jvc.dobele.lv, nodrošināta projekta publicitāte medijos, izdota projekta avīze (200 eks.).
Приоритет: 11. Veselība,3.1. Izglītība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Jaunieši,Skolēni,Nozaru speciālisti
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīga
Грант: 109624.62 LVL / 155 981.78 EUR
Использованный грант: 97826.21 LVL / 139 194.16 EUR
Номер проекта: 2009.NVOF3.4./2-18/12
Исполнитель проекта: Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija “Papardes zieds”
Партнер: Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrs, Dobeles Jaunatnes veselības centrs
Дата начала проекта: 01.01.2010.
Дата окончания проекта: 31.12.2010.
www: http://www.papardeszieds.lv
Cтатус: проект осуществлён