ESF-SIF-ES-Krasains2 Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds


Apmācību programmu nodrošināšana komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai sociālās atstumtības pakļautajām personu grupām Riebiņu novadā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2004-2006
Program: ESF grantu shēma "Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai (3.3.3)"

Search projects
Legal status of Project Promoter: Pašvaldību iestāde
Region: Latgales region
Amount of Grant Awarded: 48536.38 LVL / 69 061.05 EUR
Project number: VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.3./0001/0077
Project Promoter: Riebiņu novada dome
Start date of project: 02.01.2007.
Project finish date: 01.06.2008.
Legal address: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, LV-5326
Phone: 5324376
Fax: 5324375
Status: Pabeigts