ESF-SIF-ES-Krasains2 Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds


Sociālā riska grupu sagatavošana komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai Latgales reģionā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2004-2006
Programma: ESF grantu shēma "Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai (3.3.3)"

Meklēt projektus
Īstenotāja statuss: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģioni: Latgale
Piešķirtais finansējums: 42939.29 LVL / 61 097.11 EUR
Projekta numurs: VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.3./0001/0064
Projekta īstenotājs: Latgales mācību centrs
Uzsākšanas datums: 01.02.2007.
Pabeigšanas datums: 30.04.2008.
Juridiskā adrese: Saules iela 38, Daugavpils, LV-5403
Telefons: 5424655
Fakss: 5424655
Statuss: Pabeigts