ESF-SIF-ES-Krasains2 Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds


Jauniešu ar zemu pamatprasmju līmeni un invalīdu apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai Kuldīgā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2004-2006
Programma: ESF grantu shēma "Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai (3.3.3)"

Meklēt projektus
Īstenotāja statuss: Pašvaldību iestāde
Reģioni: Kurzeme
Piešķirtais finansējums: 33554.03 LVL / 47 743.08 EUR
Projekta numurs: VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.3./0001/0070
Projekta īstenotājs: Kuldīgas novada dome
Sadarbības partneris: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kvalitātes vadība"
Uzsākšanas datums: 03.01.2007.
Pabeigšanas datums: 02.11.2007.
Juridiskā adrese: Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Telefons: 3350100
Fakss: 3341422
Statuss: Pabeigts