ESF-SIF-ES-Krasains2 Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds


Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu apmācība pašnodarbinātības uzsākšanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2004-2006
Programma: ESF grantu shēma "Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai (3.3.3)"

Meklēt projektus
Īstenotāja statuss: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģioni: Rīgas reģions,Kurzeme,Latgale,Vidzeme
Piešķirtais finansējums: 48278.03 LVL / 68 693.45 EUR
Projekta numurs: VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.3./0001/0092
Projekta īstenotājs: BUTS
Sadarbības partneris: "Biznesa attīstības fonds"
Uzsākšanas datums: 02.01.2007.
Pabeigšanas datums: 30.11.2007.
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 125, Rīga, LV-1003
Telefons: 7509452
Fakss: 7221744
Statuss: Pabeigts