ESF-SIF-ES-Krasains2 Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds


Izglītības un konsultāciju atbalsta tīkla veidošana sociālās atstumtības riska grupām Valmieras rajonā komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai un pilotgrupu apmācība

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2004-2006
Programma: ESF grantu shēma "Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai (3.3.3)"

Meklēt projektus
Īstenotāja statuss: Valsts izglītības iestāde
Reģioni: Vidzeme
Piešķirtais finansējums: 49240.80 LVL / 70 063.35 EUR
Projekta numurs: VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.3./0001/0118
Projekta īstenotājs: Vidzemes augstskola
Sadarbības partneris: valmieras rajona sieviešu apvienība
Uzsākšanas datums: 02.01.2007.
Pabeigšanas datums: 30.06.2008.
Juridiskā adrese: Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4200
Telefons: 4207813
Fakss: 4207229
Statuss: Pabeigts