ESF-SIF-ES-Krasains2 Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds


Jauniešu ar zemām pamatprasmēm individuālo spēju attīstība un iniciatīvas veicināšana komercdarbības uzsākšanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2004-2006
Programma: ESF grantu shēma "Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai (3.3.3)"

Meklēt projektus
Īstenotāja statuss: Biedrība
Reģioni: Rīgas reģions,Kurzeme,Zemgale,Latgale,Vidzeme
Piešķirtais finansējums: 49970.28 LVL / 71 101.30 EUR
Projekta numurs: VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.3./0001/0121
Projekta īstenotājs: "Baltijas Ontopsiholoģijas Asociācija"
Sadarbības partneris: "Jauniešu konsultācijas"
Uzsākšanas datums: 01.03.2007.
Pabeigšanas datums: 30.11.2007.
Juridiskā adrese: "Līzari", Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3037
Telefons: 9188707
Statuss: Pabeigts