ESF-SIF-ES-Krasains2 Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds


Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2004-2006
Programma: ESF grantu shēma "Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai (3.3.3)"

Meklēt projektus
Īstenotāja statuss: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģioni: Latgale
Piešķirtais finansējums: 29583.30 LVL / 42 093.24 EUR
Projekta numurs: VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.3./0001/0074
Projekta īstenotājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Atjauta"
Sadarbības partneris: Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāle,Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde
Uzsākšanas datums: 01.02.2007.
Pabeigšanas datums: 31.01.2008.
Juridiskā adrese: Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401
Telefons: 9490830
Fakss: 5424555
Statuss: Pabeigts