ESF-SIF-ES-Krasains2 Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds


Ciematu tūrisma plāns Seces pagastam

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2004-2006
Program: ESF grantu shēma "Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai (3.3.3)"

Search projects
Legal status of Project Promoter: Biedrība
Region: Vidzemes region
Amount of Grant Awarded: 30970.24 LVL / 44 066.68 EUR
Project number: VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.3./0001/0054
Project Promoter: Pasaku māja "Undīne"-Zaļais ordenis
Partner(s): Seces pagasta padome
Start date of project: 29.12.2006.
Project finish date: 31.12.2007.
Legal address: Parka iela – 1, Jūrmala, LV-2015
Phone: 6478836
Fax: 7769273
Status: Pabeigts