Sākums > Finansējuma avoti

ESF-SIF-ES-Krasains2 Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds


Apmācības kursa organizēšana NVO brīvprātīgiem ESF apgūšanai. "Glābiet bērnus" projekta pieteikuma sagatavošana ESF

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2004-2006
Programma: ESF grantu shēma "Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai (5.3.1 )"

Meklēt projektus
Īstenotāja statuss: Biedrība
Reģioni: Rīgas reģions,Kurzeme,Zemgale,Latgale,Vidzeme
Piešķirtais finansējums: 7245.67 LVL / 10 309.66 EUR
Projekta numurs: VPD1/ESF/NVA/05/GS/5.3.1./0001/0096
Projekta īstenotājs: Latvijas biedrība "Glābiet bērnus"
Uzsākšanas datums: 01.07.2006.
Pabeigšanas datums: 30.11.2006.
Juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 19/21, Rīga, LV-1011
Telefons: Nav datu
Statuss: Pabeigts