ESF-SIF-ES-Krasains2 Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds


Madonas rajona pašvaldību un NVO darbinieku apmācība ”Uzdrošinies!”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2004-2006
Programma: ESF grantu shēma "Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai (5.3.1 )"

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 19056.61 LVL / 27 115.11 EUR
Projekta numurs: VPD1/ESF/NVA/05/GS/5.3.1./0001/0033
Projekta īstenotājs: Madonas novada pašvaldību
Uzsākšanas datums: 01.09.2006.
Pabeigšanas datums: 31.01.2007.
Juridiskā adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Telefons: Nav datu
Statuss: Pabeigts