ESF-SIF-ES-Krasains2 Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds


Diakonijas Centra kapacitātes paaugstināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2004-2006
Programma: ESF grantu shēma "Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai (5.3.1 )"

Meklēt projektus
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais finansējums: 9366.66 LVL / 13 327.56 EUR
Projekta numurs: VPD1/ESF/NVA/05/GS/5.3.1./0001/0100
Projekta īstenotājs: Nodibinājums "Latvijas Evanģēliski luterāniskā Baznīcas Diakonijas centrs"
Uzsākšanas datums: 01.09.2006.
Pabeigšanas datums: 31.12.2006.
Juridiskā adrese: Daugavgrīvas iela 1, Rīga, LV-1048
Telefons: Nav datu
Statuss: Pabeigts