ESF-SIF-ES-Krasains2 Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds


Latvijas pašvaldību kapacitātes stiprināšana iepirkumu procedūru piemērošanā Eiropas Sociālā fonda ietvaros

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2004-2006
Programma: ESF grantu shēma "Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai (5.3.1 )"

Meklēt projektus
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais finansējums: 25000.00 LVL / 35 571.80 EUR
Projekta numurs: VPD1/ESF/NVA/05/GS/5.3.1./0001/0112
Projekta īstenotājs: Latvijas Pašvaldību savienība
Uzsākšanas datums: 01.07.2006.
Pabeigšanas datums: 30.11.2006.
Juridiskā adrese: Mazā pils iela 1, Rīga, LV-1050
Telefons: Nav datu
Statuss: Pabeigts