eslogo


Es esmu savādāks, man vajadzīga saprotama informācija

Extended view
Source of Funding: EU call for proposals for NGO
Program: Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem

Search projects
Project Promoter: Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskola
Partner(s): Latvijas vājdzirdīgo asociācija