Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti > ARHĪVS > ES konkurss NVO > Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informē[..] > Es esmu savādāks, man vajadzīga saprotama informāc[..]

eslogo


Es esmu savādāks, man vajadzīga saprotama informācija

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES konkurss NVO
Programma: Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem

Meklēt projektus
Projekta īstenotājs: Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskola
Sadarbības partneris: Latvijas vājdzirdīgo asociācija
 


Drukāšanas datums: 18.06.21