Print |

Home > Sources of funding > ARHĪVS > EU call for proposals for NGO > Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informē[..] > Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām par Eiropas Savienī[..]

eslogo


Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām par Eiropas Savienību - 3 ceļojošās fotoizstādes un Izglītojoši radošā nometne Mērsragā

Extended view
Source of Funding: EU call for proposals for NGO
Program: Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem

Search projects
Project Promoter: SO Invalīdu iniciatīvas centrs
 


Date of printing: 18.01.21