eslogo


Pāvilostas un Sakas iedzīvotāji Eiropas krustcelēs

Extended view
Source of Funding: EU call for proposals for NGO
Program: Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem

Search projects
Project Promoter: Pāvilostas pilsētas dome
Partner(s): Sakas pag. padome