eslogo


Kurzemes sievietes Eiropā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES konkurss NVO
Programma: Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem

Meklēt projektus
Projekta īstenotājs: Stendes aprūpes un attīstības fonds MEŽAZĪLE