Начало > Источники финансирования

eslogo


Kurzemes sievietes Eiropā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Конкурс ЕС для НГО
Программа: Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem

Поиск проектов
Исполнитель проекта: Stendes aprūpes un attīstības fonds MEŽAZĪLE