eslogo


Kurzemes iedzīvotāju informēšanas kampaņā "Latvijā kā Eiropā?"

Extended view
Source of Funding: EU call for proposals for NGO
Program: Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem

Search projects
Project Promoter: Starptautiskās sadarbības centrs EIROMĀJA Talsos