Sākums > Finansējuma avoti > ARHĪVS > ES konkurss NVO > Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informē[..] > Kurzemes iedzīvotāju informēšanas kampaņā "La[..]

eslogo


Kurzemes iedzīvotāju informēšanas kampaņā "Latvijā kā Eiropā?"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES konkurss NVO
Programma: Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem

Meklēt projektus
Projekta īstenotājs: Starptautiskās sadarbības centrs EIROMĀJA Talsos