eslogo


Eiropa - Vide- Zeme

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES konkurss NVO
Programma: Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem

Meklēt projektus
Projekta īstenotājs: Vides aizsardzības klubs
Sadarbības partneris: Rīgas vides centrs Agenda 21