Начало > Источники финансирования

eslogo


Latvijas pensionāru informēšana par mūsu valsts pievienošanos Eiropas Savienībai un sabiedrības līdzdalību integrācijas procesā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Конкурс ЕС для НГО
Программа: Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem

Поиск проектов
Исполнитель проекта: Latvijas pensionāru federācija