eslogo


Eiropas Savienība - tautu savienība

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES konkurss NVO
Programma: Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem

Meklēt projektus
Projekta īstenotājs: NVO Pilsoniskā iniciatīva 21