Начало > Источники финансирования

eslogo


Mana saimniecība un es Eiropas Savienībā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Конкурс ЕС для НГО
Программа: Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem

Поиск проектов
Исполнитель проекта: SO apvienība Lauksaimnieku informācijas birojs