eslogo


Avanti Eiropa, Aizkrauklē!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES konkurss NVO
Programma: Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem

Meklēt projektus
Projekta īstenotājs: SO Multinacionālās kultūras klubs GALAKTIKA
Sadarbības partneris: Aizkraukles novada Dome