Home > Sources of funding > ARHĪVS > EU call for proposals for NGO > Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informē[..] > Veselības un sociālā aprūpe Eiropas Savienības kon[..]

eslogo


Veselības un sociālā aprūpe Eiropas Savienības kontekstā

Extended view
Source of Funding: EU call for proposals for NGO
Program: Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem

Search projects
Project Promoter: LU Medicīnas pēcdiploma izglītības institūts