Sākums > Finansējuma avoti > ARHĪVS > ES konkurss NVO > Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informē[..] > Veselības un sociālā aprūpe Eiropas Savienības kon[..]

eslogo


Veselības un sociālā aprūpe Eiropas Savienības kontekstā

Kompaktais skats
Finansējuma avots: ES konkurss NVO
Programma: Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem

Meklēt projektus

Apraksts

Detalizēta informācija

Projekta īstenotājs: LU Medicīnas pēcdiploma izglītības institūts

Projektā sagatavotie materiāli