Sākums > ES konkurss NVO > Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informē[..] > Fwd:Eiropa: informēta un atbildīga izvēle referend[..]

eslogo


Fwd:Eiropa: informēta un atbildīga izvēle referendumā par pievienošanos Eiropas Savienībai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES konkurss NVO
Programma: Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem

Meklēt projektus
Projekta īstenotājs: Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS