sif-jauns-kras


Tautas mākslas festivāls "Mēs mīlam šo zemi"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Atbalsts mazākumtautību kultūras biedrībām un asociācijām” 2002

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 1 000.00 LVL / 1 422.87 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta īstenotājs: SO Liepājas slāvu kultūras centrs "Ļeļ"
Sadarbības partneris: Naturalizācijas pārvaldes Liepājas reģionālā nodaļa