sif-jauns-kras


Liepājas ukraiņu integrācija sabiedrība

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Atbalsts mazākumtautību kultūras biedrībām un asociācijām” 2002

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 907.92 LVL / 1 291.85 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta īstenotājs: SO Liepājas ukraiņu kopiena "Svitanok"
Sadarbības partneris: Latviešu valodas apguves valsts programmas Liepājas reģionālais birojs;Liepājas pilsētas dome;Nevalstisko organizāciju centra Liepājas nodaļa