sif-jauns-kras


Bibliotēka un lasītāju klubs - vienotam Brocēnu novadam

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "Atbalsts nevalstisko organizāciju projektiem etniskās integrācijas jomā" 2002

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 498.00 LVL / 708.59 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta īstenotājs: Brocēnu pašvaldības bibliotēka
Sadarbības partneris: Brocēnu lasītāju klubs