Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Varavīksne

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "Atbalsts nevalstisko organizāciju projektiem etniskās integrācijas jomā" 2002

Search projects
Total ESF spent: 987.70 LVL / 1 405.37 EUR
  • ESF spent, private: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Project Promoter: Rīgas Samariešu Apvienības Tukuma nodaļa